top of page

欣 欣 會 館

欣欣會館每日報班

☘️☘️欣欣會館班表☘️☘️《班表上已滿班美容師請另外詢問是否有》
《部分班表LINE貼圖無法顯示導致亂碼》


💖💖今日週二美容師可約時段💖💖33單陳穎
13.1330.1630.17

25單心動
12.13.14.15.16.17.18.19

27單茹茹
12.13

27單靜萱
12.13.14.15

31單夏桐
滿

27單依涵
12.13.14.15.16

27單微風
12.13.14.15.16

25單倩倩
13.14.15.16.17

27單詩語
14.15

27單小可
1530.16.17.18

27單春天
14.15.16.17.18

25單球球
12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.01.02.03

27單騷騷
13.14.15.16.17

25單歡歡
13.14.15.16.17.18

27單雪琳
13.14.15.16.17.18

25單多多
13.14.15.16.17.18.19.20.21.22

27單小C
14.16.17

27單蜜蜜
14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.01.02

27單Amy
14.15.16.17.18.19

25單思思
14.16.17.18

25單小鈴
14.15.17.18.19.20.21

27單祖兒
13.14.15.16

31單四月
18.19.20.21

25單葉子
15.16.17.18.19.20.21

27單雨綺
19.20.21.22.23.24

25單柔柔
18.19.20.21.22

27單臻妮
17.18.19.20.21.22.23

27單格格
18.19.20.21

29單大S
15.16.17.18.19.20.21.22

29單挽挽
12.13.14.15.16.17.18.19

27單亮亮
16.17.18.19.20

27單晴子
15.16.17.18.19.20.21.22
情荳初開舒壓按摩
https://www.dodospa168.com

bottom of page